magazín pro pro náruživé příznivce pivního moku a pivní kultury

Královéhradecký kraj

Pecký pivovar

Zakladní informace
Typ pivovaru: 
Rok založení: 
2017
Status pivovaru: 
Aktivní
Hodnocení pivovaru
Zatím nehodnoceno

Pecký pivovar vznikl v roce 2017 v podstatě na úpatí nejvyšší české hory Sněžky, podle které se jmenují i jeho piva. Budova pivovaru vyrostla v areálu oblíbené boudy Máma, která se nachází v Peci pod Sněžkou, nedaleko dolní stanice lanovky na nejvyšší českou horu. 

Ve stabilním sortimentu pivovaru najdete světlou "desítku". Doplňuje ji samozřejmě český ležák, svrchně kvašená černá třináctka a silnější, India Pale Ale s EPM 16°.

Piva pivovaru
Více informací : 

Pivovar Hradecký Klenot

Zakladní informace
Typ pivovaru: 
Status pivovaru: 
Aktivní
Hodnocení pivovaru
Průměr: 4.3 (7 votes)

Minipivovar Čtyři lípy

Zakladní informace
Typ pivovaru: 
Rok založení: 
2018
Status pivovaru: 
Aktivní
Obec: 
Hodnocení pivovaru
Průměr: 4.4 (8 votes)

Náš minipivovar je v provozu od roku 2018. Pivo vaříme v nových prostorách v Libáni, nedaleko pohádkového hradu a zámku Staré Hrady. Pivovar splňuje nejmodernější normy. Vaření probíhá ve dvou nádobové varně o objemu 500 litrů, vaříme dekokčním způsobem na dva rmuty. Hlavní kvašení probíhá v otevřených 1000 litrových spilkách. Po přibližně 5 dnech hlavního kvašení putuje mladé pivo do ležáckých tanků, kde leží podle stupňovitosti od 3 až do 5 týdnů. V současné době máme 4 ležácké tanky o objemu 1000 litrů s možností rozšíření o další 3 tanky.

Piva pivovaru
Více informací : 

Pivovar Trautenberk

Zakladní informace
Typ pivovaru: 
Rok založení: 
2015
Status pivovaru: 
Aktivní
Obec: 
Hodnocení pivovaru
Průměr: 4.7 (20 votes)

Pivovar Trautenberk patří do nejmladších přírůstků v rodině krkonošských minipivovarů. Vybudovali jsme ho v obci Malá Úpa, čísle popisném 87, v prostorách bývalé Tippeltovy boudy, později známé jako hotel Družba.

Vaříme pivo bez pasterizace a filtrování, osvěžující, řízné a hořké tak akorát. V tuto chvíli jsou na čepu piva z naší stálé nabídky, spodně kvašený ležák Trautenberk 11, polotmavý speciál Trautenberk 13 a svrchně kvašený speciál Trautenberk 14 – APA.

Jako vůbec první pivo jsme už na Vánoce 2015 uvařili svrchně kvašený Trautenberk 14 – Red Ale a na Nový rok první speciál Trautenberk 12 – APA. Nabídku našich piv budeme postupně obměňovat, abyste měli stále důvod se k nám vracet.

Náš pivovar je akciovou společností, s podporou obce na jeho vznik přispěli zdejší boudaři a místní lyžařský areál SKiMU. Ti všichni také nové pivo čepují, a protože je „naše“, všichni se o něj hezky staráme.

Na kvalitu piva Trautenberk dohlížejí hlavní sládci Tomáš Ďuríček a Vojtěch Kaprálek. S prvními kroky Trautenberka pomáhali sládci z minipivovaru Hostivar, Jan Tržil a František Poláček, držitelé ocenění Minipivovar roku 2013. Kromě čepovaného prodáváme i pivo v unikátních PET litrovkách a v dárkovém balení se čtyřmi třetinkovými lahvemi, které jsou nejen díky skvělému obsahu jedinečným suvenýrem!

Související články

Rampušák Dobruška

Zakladní informace
Typ pivovaru: 
Rok založení: 
2008
Status pivovaru: 
Aktivní
Obec: 
Hodnocení pivovaru
Průměr: 4.4 (21 vote)

V červnu 2002 byl areál pivovaru se sladovnou v Dobrušce odkoupen soukromou, ryze českou, společností. Záměrem bylo kompletně tento areál ve dvou etapách opravit a dále jej dlouhodobě provozovat prostřednictvím společnosti Staročeský pivovárek, s.r.o. Dobruška.

Z jedné části je areál využíván k původnímu účelu, tzn. k výrobě sladu a vaření piva. Vedle sladovny tedy zde byla zprovozněna mj. i původní měděná varna, a část ležáckého sklepa. Pivovarský dvůr je ideálním místem pro pořádání různých kulturních akcí. Formou naučné exkurze zde tedy je návštěvníkům zpřístupněna obnovená původní řemeslná výroba – sladu a zčásti i piva.

Druhou samostatnou částí areálu je využití zadní větší části sklepních prostor v Novoměstské ulici (v části obce Dobruška zvané „Belvedér“) jako pivovarské restaurace. Nadzemní novostavba č.p. 227, v Novoměstské ulici na Belvedéru je pak koncipována jako kulturně-zábavní místo, včetně bowlingové dvoudráhy se samostatným barem, projekcí sportovních pořadů, informačním centrem pro turisty, internetem, apod.. V objektu lze dále nabídnout salonky pro konání seminářů, školení a výjezdních porad. Od léta 2006 je připraveno i ubytování.

Za zmínku jistě stojí i možnost příjemného venkovního posezení v přilehlém vlastním parčíku s výhledem na celou Dobrušku.

Piva pivovaru
Více informací : 
Související články

Primátor

Zakladní informace
Typ pivovaru: 
Rok založení: 
1872
Status pivovaru: 
Aktivní
Obec: 
Hodnocení pivovaru
Průměr: 4.8 (21 vote)

Návrh purkmistra Boříka na výstavbu obecního pivovaru byl 30. června 1871 schválen městskou radou a již 8. dubna 1872 byl položen základní kámen. V říjnu 1873 byl již pivovar schopen provozu a pod vedením sládka Antonína Lutza se začali vařit první várky. Náchodské pivo bylo stále více oblíbené a tak získal pivovar roku 1930 novou varnu. Roku 1935 začal pivovar používat značku Primátor.

Po druhé světové válce došlo k mnoha vylepšením pivovaru např. zakoupení stáčecí linky na lahvové pivo které se dosud stáčelo na ručních plnících strojích.

Roku 1983 zde jako druzí v Čechách začali vařit pivo nealkoholické.

Od roku 2000 se provedlo mnoho úprav pivovaru a roku 2009 byl prodán společnosti LIF, a.s. Liberec.

Piva pivovaru
Více informací : 
Související články

Nová Paka

Zakladní informace
Typ pivovaru: 
Rok založení: 
1872
Status pivovaru: 
Aktivní
Obec: 
Hodnocení pivovaru
Průměr: 4.5 (15 votes)

Nová Paka a její založení se řadí do konce 13. a počátek 14. století, kdy k posílení věrnosti občanů ke šlechtě a k ochraně jejich majetku byly řemeslníci přemísťováni do střediska Nová Paka. Tímto zásahem vrchnost sledovala svůj Historie 1finanční zdroj, neboť Nová Paka byla svou polohou na staré slezské cestě mezi Prahou a Vratislaví. S výstavbou města a se zaváděním řemesel souvisí i výstavba pivovaru se sladovnou, který byl umístěn na jižní straně pod náměstím, na pravém břehu Brdského potoka — asi v nynější farské zahradě.
Když za gruntovního pána Viléma Trčky z Lípy roku 1563 celé město i s pivovarem vyhořelo, udělil nástupce Burián Trčka z Lípy roku 1583 sousedům privilej k postavení pivovaru nového. Za tuto udělenou milost platili majitelé z každého vyčepovaného sudu piva pět bílých grošů a z každé várky groše tři. V roce 1601 Jan Rudolf Trčka z Lípy osvobodil město Novou Paku od dávek a roboty, avšak s podmínkou, že obec upustí od vaření piva. Na tuto podmínku občasné přistoupili a od té doby bylo pivo Historie 2do Nové Paky dováženo z Dřevěnického pivovaru, který patřil vrchnosti. Po zřízení magistrátu v Nové Pace roku 1791, který již nebyl na vrchnosti závislý, si přesto šlechta činila neustále nároky na dodávky svého piva. V této svízelné situaci vedl magistrát se šlechtou vleklý soudní spor, který trval až do všeobecného zrušení roboty. Tato doba již sloužila k přípravám na vybudování pivovaru stávajícího.
Po řadě předběžných jednání k získání potřebných financí byla svolána na den 1. dubna 1870 ustavující valná hromada zájemců s programem založení akciové společnosti pro vybudování parostrojního pivovaru v Nové Pace. Nejvyšší finanční podíl nesla obec Nová Paka.
Se stavbou bylo započato 29. března 1871 stavitelem F. Wolfem dle vyhotovených plánů pražské firmy J.V.Novák. Počáteční provoz pivovaru byl zahájen 25. července 1872, a to ve základních budovách varny, spilky, sklepa a omezeného prostoru sladovny.
Výroba i odbyt urychleně stoupaly, tak se po necelém desetiletí provozu projevila neodkladná potřeba další dostavby — probíhá výstavba dalších ležáckých sklepů, spilky, lednice, strojovny a půdních prostor pro sklad ječmene a sladu. S růstem výroby se projevila i potřeba rozšíření vodního zdroje. V r. 1903 je vyzděna studna u sochy panny Marie v Loučení u Přibyslavi a rozhodnuto o položení 800 m dlouhého vodovodního potrubí ze studny do pivovaru.
Vlastní výroba sladu již po několik minulých let nestačí pokrýt spotřebu na várky, proto je rozhodnuto o dostavbě sladovacích humen s nástavbou obchodních místností a nové lednice ve dvoře závodu. Dostavba byla předána r. 1905. Tendence stoupajícího odbytu i docilovaných zisků dává možnost k rychlejšímu kroku v doplňování staveb i strojního zařízení, proto je v r. 1906 provedena stavba a uvedení do provozu druhého nového parního kotle.
Díky dobrým výsledkům z let minulých bylo možno splnit požadavky okresního hejtmanství na opravu stávajícího pivovarského hostince čp. 17/18 na náměstí — dnešního hotelu Centrál. Bylo rozhodnuto o rozboření staré budovy a postavení nového hotelu se stávajícím sálem a tehdy komfortním vybavením. Hotel byl uveden do provozu r. 1908.
Stagnace průmyslu pokračuje, ceny spotřebního materiálu k výrobě piva značně rostou. Další léta až do roku 1914 se vyznačují stále rostoucí krizí všeho průmyslu z důvodu nedostatku peněz a snižování odbytu. Díky tomuto vývoji nebylo do pivovaru nic investováno a byly prováděny jen nejnutnější opravy. Během válečných let 1914 — 1918 je zaznamenán citelný pokles, chybí vstupní suroviny, jsou používány náhražky. Válkou, která skončila 28. října 1918, byla naše země hospodářsky úplně vyčerpána. Po válce se pivovarský průmysl jen velmi pomalu vrací do normálního života, zápolí s nedostatky finančních prostředků k zajištění technického vybavení, válkou značně opotřebovaného a nedostatečně udržovaného. Rokem 1925 vstupuje pivovar do období bohaté Historie 4konjunktury a připravuje se na renovaci celého objektu. Přispívá k tomu i myšlenka na získání celého regionu. Příležitost se naskýtá velmi záhy, kdy pro stáří a bez nástupce ze svého oboru se sládek a soukromý majitel pivovaru v Pecce, pan Chlístovský, rozhodl odprodat svůj majetek. Byla sepsána kupní smlouva a peckovský pivovar přešel se všemi budovami, pozemky, zařízením, zásobami sladu i piva dne 1. července 1926 do majetku pivovaru Nová Paka za celkovou částku 220.000,– Kč. Vaření piva bylo na Pecce ihned zastaveno, zásoby postupně vyskladněny, provedena demontáž zařízení a budovy prodány. Tímto zásahem pivovar Nová Paka získává ucelený rajon v oblasti samotné Pecky a okolí. Výhled na dobré odbytové možnosti si přímo vynucuje výměnu zastaralých zařízení. V letech 1927—28 jsou koupeny a namontovány pro sladovnu máčecí štoky, výtah zeleného sladu, čistící stanice na ječmen, dále pak stáčecí stroj na sudy, filtrační zařízení, nové kvasné kádě, ležácké sudy a řada dalších strojových doplňků. V tomto časovém rozmezí se již horečně pracuje na předložení rozpočtů stavebních úprav nové varny, která je nakonec uvedena do provozu za mrazové kalamity leden — březen 1929. Historie 5Dále je provedena nástavba budov, montáž nové myčky na sudy. Celá budova je opatřena novou tvrdou omítkou a střechy pokryty eternitem. Rovněž nebylo zapomenuto na příjemné prostředí a byla zařízena slohová zasedací síň. Celkovou rekonstrukcí bylo docíleno racionálního provozu a odstraněny následky doby válečné a tím došlo ke skutečné stabilizaci podniku. Následující léta až do II. Světové války nesou známky stability obchodu a závod je při své prosperitě pouze řádně udržován. Odtržením Sudet na rozhraní katastrů Vrchovina — Vidochov ztrácí pivovar velkou část svých odběratelů a odbyt proto klesá. Situace během II. Sv. války není pro pivovar Nová Paka tak zlá, jako za války předešlé. V roce 1941 je provedena nástavba kotelny, koupen a namontován vodotrubnatý kotel se zauhlováním a posuvným roštem, postaveny nové stáje pro koně se zasklepením i místností pro obsluhu, doplněn stav ležáckých sudů a pořízen domácí telefon s 10ti místními stanicemi. S blížícím se koncem války se valná část zaměstnanců, odčerpaná z pivovaru do zbrojního průmyslu, vrací zpět k původnímu zaměstnání. Hned po válce byla na pivovar uvalena dočasná národní správa v čele s Vlastimilem Hendrychem a Františkem Reimanem. V únoru 1946 zaslali ale členové dozorčí rady dopis Okresnímu národnímu výboru v Nové Pace, ve kterém požadovali sdělení podmínek pro zrušení národní správy. Jelikož nebylo prokázáno kolaborantské jednání, byla v dubnu r. 1946 dočasná národní správa zrušena a pivovar přešel opět do rukou původních akcionářů. Tento stav trval pouze do roku 1948. Historie 6Dobrý výsledek roku 1946 umožnil úpravu humen položením nového betonového podlaží, opravu celého hvozdu s novým topeništěm a výtahem zeleného sladu. V tomto roce se také uskutečňuje výstavba 4 bytových jednotek na vlastním pozemku pod pivovarem. Samotný rok 1947 s významným datem 25. července se stává jubilejním mezníkem 75. výročí zahájení výroby v novopackém pivovaru. Ovšem kvůli plánovaným nákladům pro zajištění výroby nebylo přistoupeno k provedení oslav, a správní rada se rozhodla pro rozsáhlejší úpravu hotelu Centrál, který patřil rovněž do majetku pivovaru.
Vydáním zákona z 1. července 1948 je pivovar Nová Paka znárodněn a přechází do národní spávy, resp. pod Generální ředitelství československých pivovarů v Praze. Historie 7Pivovar je uveřejněním vyhlášky s platností od 20. července 1948 začleněn do oblasti ředitelství Podkrkonošských pivovarů n.p. se sídlem v Trutnově. Historie 8S platností od 29. ledna 1949 dochází ke sloučení podniků Podkrkonošských a Hradeckých pivovarů v jeden národní podnik Hradecké pivovary. V zadní části dvora proti stávající bednářské dílně je postupně likvidována zaměstnanecká jídelna s přilehlou místností na vydávání deputátního piva...
Pivovar se sladovnou v Nové Pace byl do roku 1996 součástí Pivovarů Hradec Králové s.p. jako závod. Na tento závod byla v roce 1996 vyhlášena veřejná soutěž Fondem národního majetku a dne 1.9.1996 byl pivovar v Nové Pace prodán společnosti Městský pivovar Nová Paka a.s. Firma se postupně dostávala do platební neschopnosti, která vyvrcholila až konkurzem. Od roku 2001, kdy vznikla soudobá a.s., proběhly v pivovaru rozsáhlé výrobní, technologické a stavební rekonstrukce. Podnik se řadí mezi malé nezávislé pivovary, vyrábí pivo a současně slad na základě tradičních postupů.

(zdroj: http://www.novopackepivo.cz)

Piva pivovaru
Více informací : 
Související články

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Královéhradecký kraj