V září zářím u piva

Když šel Lojza do hospody,
žena jeho pláče,
že je v pátek sama doma,

a on sedí u staráče.

Neplakej již moje ženo,
neb ženám pivo dovoleno.
Říkám ti to celý rok,
do hospody jest jen krok.

Ochutnej to pivo zdejší,
večer budeš povolnější.
Píšou to všechny noviny,
Smíchov dělá rodiny...