Pivní putování - 1. díl - pivovary v Litovli a v Hanušovicích

Ve čtvrtek 05.09.2019 ve 21:30 na ČT 2 můžeme sledovat první díl seriálu Pivní putování. Dvanáctidílný dokumentární seriál o putování za českým národním nápojem z pera a úst znalce piva, jeho historie i kulturních souvislostí, doktora Zdeňka Susy, který spolu se zpěvákem Matějem Ruppertem navštěvuje řadu zajímavých pivovarů v Čechách, na Moravě i ve Slezsku.

U všech pivovarů se průvodci zajímají o jejich zasazení do krajiny, jak ani není jinak možné, když Pivní putování natočil tým Petra Krejčího, známý seriálem Krajinou domova. I významné pivovary a jejich okolí, především naše historická města, můžeme tedy pozorovat z ptačí perspektivy.

Při svém putování se průvodci jen jakoby mimochodem seznamují s pivovarskou technologií, s názvoslovím a se zajímavostmi spojenými s vařením piva. Jeho výroba je představena postupně, díl za dílem. Matěj s panem doktorem se tedy v prvním dílu potkají v poli pivovarského ječmene, uprostřed Hané, aby se v posledním dílu rozloučili v ležáckém sklepě, respektive v pivních lázních.

V úvodu prvního dílu seriálu dostaneme pozvání na pouť po českých, moravských a slezských pivovarech a představíme si základní surovinu k výrobě piva – sladovnický ječmen. Nejkvalitnější se totiž pěstuje na Moravě na Hané a v Čechách v Polabí kolem Mělníka. Navštívíme pivovary v Litovli a v Hanušovicích, připomeneme pivovar v Přerově a minipivovar na Svatém Kopečku u Olomouce. Projdeme se krajinou Litovelského Pomoraví, překročíme Ramzovské sedlo, rozhlédneme se po Hrubém Jeseníku a zastavíme se v Lázních Jeseníku.

Připomeneme si pověst o králi Ječmínkovi, ze skutečných osobností vzpomeneme siláka Gustava Frištenského, který bydlel v Litovli na dohled od pivovaru, a Josefa Müllschitzkého, zakladatele pivovaru v Hanušovicích. Budeme hledat vztah evropské kultury k pivu a nacházet zmínky o alkoholu v Bibli. Připomeneme si, co napsal o pivu Jan Amos Komenský. Zeptáme se, jaké pivo je košer.

Konečně pohovoříme o složení piva a o dávce alkoholu, jakou je možno ze zdravotních důvodů doporučit a jakou naopak odmítnout.

Pořad v online archivu ČT